Εκτιμήσεις

Η εταιρεία μας εκπονεί εκτιμήσεις ακινήτων με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκτιμητών. Η εμπορική αξία ενός ακινήτου προσδιορίζεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία αποτίμησης του περιουσιακού στοιχείου – που μπορεί να αφορά διαμέρισμα, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατάστημα, γραφείο είτε άλλου είδους επαγγελματικό χώρο – σε δεδομένη χρονική στιγμή και για συγκεκριμένο σκοπό, με τη χρήση καθορισμένης μεθοδολογίας, όπως αυτή προβλέπεται από Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα.


Εκτιμήσεις ακινήτων μπορούν να ζητηθούν από ιδιωτικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς, όπως τράπεζες ή ιδρύματα, για διευθέτηση ζητημάτων, όπως συναλλαγές που περιλαμβάνουν γη ή και κτίσματα, ασφαλιστικές ρυθμίσεις, προσημειώσεις και υποθήκες, διεκδικήσεις αποζημιώσεων, κληρονομικές διευθετήσεις, δικαστικές διενέξεις, προσαρμογές σε διεθνή λογιστικά πρότυπα, επενδυτικά προγράμματα, απαλλοτριώσεις και άλλα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK