Μεσιτικές Υπηρεσίες

Η ουσιαστική διαφορά της ομάδας μας είναι ότι προτείνουμε ακίνητα τα οποία προκύπτουν μετά από επιτόπια έρευνα και αυτοψία και όχι μόνο μέσα από την υπάρχουσα βάση δεδομένων που διαθέτουμε. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάδειξη ευκαιριών και δεν αρκούνται απλώς στην ενημέρωση του εκάστοτε ενδιαφερομένου για τα διαθέσιμα ακίνητα. Με τις απαραίτητες εκτιμήσεις, ορίζουμε τις σωστές περιπτώσεις ενδιαφερομένων, ώστε να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε ένα ακίνητο.

Πώληση

Σημαντικό στάδιο πριν από την πώληση ενός ακινήτου, είναι η αξιολόγησή του και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων – στοιχείων που απαιτούνται για την πληρέστερη παρουσίασή του. Η εταιρεία μας αναλύει τα παραπάνω και μετά από έρευνα αγοράς καθορίζει τη ζητούμενη τιμή πώλησης, κατατάσσοντας το ακίνητό σας στην ενδεδειγμένη κατηγορία τιμής.

Κατά την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, διερευνούμε όλες τις δυνατότητες χρήσης του ακινήτου σας και την καταλληλότητά του για ενδεχόμενες χρήσεις. Έτσι εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευσή του, τόσο για εσάς όσο και για τον υποψήφιο αγοραστή.

Η πώληση για να αποδώσει το μέγιστο δυνατό όφελος, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ομάδα μας ελέγχει και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα της αγοράς, ώστε η πώληση του ακινήτου σας να γίνει τη σωστή στιγμή.

Αγορά

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες με επαγγελματικό τρόπο, τόσο σε εκείνον που πουλά, όσο και σε εσάς που επιθυμείτε να αγοράσετε ένα ακίνητο, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να είναι ικανοποιημένες.

Όσον αφορά την αγορά χώρου που προορίζεται για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, μπορείτε να μας εμπιστευθείτε σχετικά με την καταλληλότητα της εξεταζόμενης περιοχής. Καταλήγουμε σε αυτή μετά από ενδελεχή έρευνα και ειδικές μελέτες σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης που θέλετε να αναπτύξετε.

Μίσθωση

Προσφορά ακινήτου

Η απόφαση της προώθησης μιας ιδιοκτησίας προς μίσθωση, είναι απαραίτητο να ακολουθείται από μια σειρά εκτιμήσεων του ακινήτου, που θα αναδείξουν την ποιότητα και την επενδυτική του αξία. Σημαντικό στάδιο πριν από τη μίσθωση ενός ακινήτου, είναι η αξιολόγησή του και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων – στοιχείων που απαιτούνται για την πληρέστερη παρουσίασή του. Η εταιρεία μας αναλύει τα παραπάνω και μετά από έρευνα αγοράς καθορίζει τη ζητούμενη τιμή μίσθωσης κατατάσσοντας το ακίνητό σας στην ενδεδειγμένη κατηγορία τιμής.

Παράλληλα, κατά την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, διερευνούμε όλες τις δυνατότητες χρήσης του ακινήτου σας και την καταλληλότητά του να φιλοξενήσει διαφορετικές χρήσεις. Έτσι, εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευσή του, τόσο για εσάς όσο και για τον υποψήφιο μισθωτή, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη μίσθωση του ακινήτου σας, που περιλαμβάνουν περισσότερους υποψήφιους χρήστες – μισθωτές.

Ζήτηση ακινήτου

Εάν αποφασίσατε να ενοικιάσετε ένα χώρο για προσωπική σας χρήση ή για τη στέγαση της επιχείρησής σας, διαθέτουμε ειδικούς συνεργάτες που θα σας δώσουν λύσεις ως προς την εύρεση του ακινήτου και αναλυτική εικόνα της καταλληλότητας του χώρου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να διαθέτει, αλλά και τα οικονομικά σας κριτήρια. Σας συμβουλεύουμε επίσης σχετικά με το πού, το πότε αλλά και το πώς να προχωρήσετε στη διαδικασία ενοικίασής του.

Για τους εταιρικούς μας πελάτες υπάρχει η δυνατότητα επίβλεψης και διαχείρισης της διαδικασίας αγοράς νέου εξοπλισμού, ανακαίνισης του χώρου τους, εκτίμησης του κόστους αγοράς και διάθεσης χώρων προς ενοικίαση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK