Μίσθωση

Η απόφαση της προώθησης μιας ιδιοκτησίας προς μίσθωση, είναι απαραίτητο να ακολουθείται από μια σειρά εκτιμήσεων του ακινήτου, που θα αναδείξουν την ποιότητα και την επενδυτική του αξία. Σημαντικό στάδιο πριν από τη μίσθωση ενός ακινήτου, είναι η αξιολόγησή του και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων – στοιχείων που απαιτούνται για την πληρέστερη παρουσίασή του. Η εταιρεία μας αναλύει τα παραπάνω και μετά από έρευνα αγοράς καθορίζει τη ζητούμενη τιμή μίσθωσης κατατάσσοντας το ακίνητό σας στην ενδεδειγμένη κατηγορία τιμής.


Παράλληλα, κατά την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, διερευνούμε όλες τις δυνατότητες χρήσης του ακινήτου σας και την καταλληλότητά του να φιλοξενήσει διαφορετικές χρήσεις. Έτσι, εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευσή του, τόσο για εσάς όσο και για τον υποψήφιο μισθωτή, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη μίσθωση του ακινήτου σας, που περιλαμβάνουν περισσότερους υποψήφιους χρήστες – μισθωτές.

Επιθυμείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία μίσθωσης; Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας προτείνουμε την κατάλληλη περίπτωση.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK