Πώληση

Σημαντικό στάδιο πριν από την πώληση ενός ακινήτου, είναι η αξιολόγησή του και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων – στοιχείων που απαιτούνται για την πληρέστερη παρουσίασή του. Η εταιρεία μας αναλύει τα παραπάνω και μετά από έρευνα αγοράς καθορίζει τη ζητούμενη τιμή πώλησης, κατατάσσοντας το ακίνητό σας στην ενδεδειγμένη κατηγορία τιμής.


Κατά την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, διερευνούμε όλες τις δυνατότητες χρήσης του ακινήτου σας και την καταλληλότητά του για ενδεχόμενες χρήσεις. Έτσι εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευσή του, τόσο για εσάς όσο και για τον υποψήφιο αγοραστή.


Η πώληση για να αποδώσει το μέγιστο δυνατό όφελος, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ομάδα μας ελέγχει και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα της αγοράς, ώστε η πώληση του ακινήτου σας να γίνει τη σωστή στιγμή.

Αποφασίσατε να κάνετε τη δική σας επένδυση και να υλοποιήσετε το στόχο σας; Επικοινωνήστε μαζί μας.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK